Povinná očkování

Základní očkování spočívá v podání dvou dávek Hexavakcíny ve 2. a 4. měsíci, přeočkování v jednom roce života.

15-18 měsíc věku očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím – 1 dávka

5 let očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, zarděnkám, spalničkám a příušnicím -1 dávka

10 let očkování proti záškrtu tetanu a černému kašli a obrně -1 dávka