Pohotovost

V případě, že máte obavy o zdraví Vašeho dítěte, potřebujete předepsat léky, nebo cokoliv konzultovat, snažte se využít našich ordinačních hodin. Mimo tyto hodiny jsem prakticky trvale k disposici na mobilním telefonu. Pokud jde o problém, který snese odkladu, můžete zanechat svůj vzkaz na e-mailové adrese (obvykle vyřizuji téhož dne večer).

Pokud Vaše dítě onemocní v odpoledních hodinách a Vy myslíte, že by jej měl vidět lékař, slouží Vám lékařská služba první pomoci (LSPP) na tel. 312 247 527. Umístění LSPP se nachází v prostorách dětských poraden v přízemí dětského oddělení, po 22. hod v 1. patře téhož.

Upozorňuji na skutečnost, že tato služba je zásadně pouze ordinační, tj. bez návštěvní služby.

V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, v situacích, jako je zástava dechu, oběhu, křeče, otravy a podobné život ohrožující stavy, je celodenně k dispozici služba rychlé záchranné pomoci (RZP) na tel. 155.

Ordinační hodiny dětské LSPP:
Pondělí – Pátek: 17:00 – 21:00
Sobota, něděle, svátky: 08:00 – 20:00
Po 20:00 případně po 21:00 přebírá tuto službu dětské oddělení Nemocnice Kladno.

Upozornění: V průběhu roku 2007 došlo ke zrušení provozu pohotovostní lékarny Kladně. Lékárna u Kauflandu je otevřena do 20.00 hod. Lékárna v obchodním domě Tesco, Oáza a Central do 21.00 hod. Nejbližší celonoční provoz je zajišťován lékárnou ve FN v Motole.
Mějte proto na paměti, že je třeba mít v pořádku základní léky, zejména proti horečce.