Volitelné očkování

Většinu očkovacích látek máme skladem. Očkování je vhodné předem domluvit, v případě, že nebudeme očkovací látku mít k dispozici, objednáme ji , dodávka do 2 dnů. Po dodání zavoláme a  následně naočkujeme.

 • Očkování proti klíšťové encefalitidě
  Komerčně dostupné nepovinné očkování. Zahájení základního očkování (tzn. první dvě dávky) je vhodné provádět v zimě, přeočkování již bez omezení.  Toto očkování nedoporučuji u velmi malých dětí. Malé děti obvykle tuto nemoc, pokud ji dostanou přečkají bez vážnějších následků. Krom toho je výskyt onemocnění ve skupině batolat naprosto raritní.
 • Očkování proti meningoencefalitidě typu A,C,W135,Y /vakcíny Menveo a Nimenrix/ a proti meningoencefalitidě typu B /Bexsero/
  Jedná se o velmi vážná onemocnění, vyskytnout se může kdykoliv během života, s vrcholem rizikovosti u kojenců a v období 11-22 let. Očkování možné od dvou měsíců.
 • Očkování proti papilomavirům u mladých dívek
  3 injekce v celkové ceně mezi 5500,- 9 000,- Kč, chrání před karcinomem děložního čípku. Nejvhodnější pro dívky před první sexuální zkušeností. Od 1.4.2012 byla zahájena vakcinace zdarma u děvčat mezi 13. a 14. narozeninami. Od 1.1.2018 bude zahájena vakcinace chlapců i dívek této věkové skupiny
 • Očkování proti pneumokokům
  Pneumokoky jsou bakterie, které mají mnoho poddruhů (tzv. sérotypů). Pneumokoky některých sérotypů způsobují závažná onemocnění u dětí do dvou let (celkové infekce – sepse a meningitidy),  u dětí starších pak obvykle opakované záněty středního ucha. Vážné formy končící umrtím postihují v Evropě cca 2-4 děti na 100 000 narozených. Z toho plyne, že se jedná o vzácnou komplikaci. Následky prodělaných infekcí v podobě ohluchnutí či psychomotorického poškození jsou častější cca 10 dětí na 100 000 narozených.
  Vakcína je, vzhledem k technologické náročnosti výroby, poměrně drahá.  V ČR je od ledna 2010 je toto  očkování poskytováno zdarma nebo s doplatkem kolem 450,- Kč na dávku, dle druhu vakcíny (Synflorix, Prevenar 13-více probereme před očkováním individuálně).
 • Zvláštní pravidla úhrady jsou pro děti z rizikových skupin (porodní hmotnost pod 1500 g, defekt imunity…).
 • Očkování proti planým neštovicím
  Vakcína dostupná pod názvem Varilix, nutné dvě dávky v odstupu cca 2 měsíců. Cena této očkovací látky je 1550,- Kč za jednu dávku. Krom této vakcíny existuje kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám, příušnicím a planým neštovicím. Pro toto očkování by však bylo nutné se rozhodnout do 15 ti měsíců věku dítěte. Cena jedné dávky 1550,-.  Pokud se rozhodnete pro kombinovanou vakcínu ušetříte dítě dvou vpichů, než kdybyste se rozhodli pro plané neštovice samostatně.
  Samostatné očkování proti neštovicím vřele doporučuji dětem kolem 10 roku věku, které neštovice dosud neprodělaly, popř. rodičům malých dětí, kteří vědí, že neštovice v dětství neměli. Ve věku nad 10 let je průběh planých neštovic totiž podstatně horší, než u malých dětí.
 • Očkování proti Rotavirům
  Vakcíny Rotateq, Rotarix, nepíchají se, podávání ústy. Schéma je dvoudávkové nebo třídávkové dle druhu vakcíny, jedna dávka přibližně 1300,- Kč. Rotavirové infekce jsou u dětí velmi časté, v mnoha částech světa smrtící. V našich podmínkách vysokého hygienického standardu a rychlé dostupnosti lékařské péče nejsou tolik zmiňovány. Kdo však toto onemocnění zažil, ví , že se může jednat o poměrně závažný stav, praktický pokaždé spojený s hospitalizací a infuzní terapií.
 • Očkování proti žloutence A- Havrix, cena kolem 900,- Kč
  Dávky jsou nutné dvě v odstupu 6-12 měsíců, přeočkování není nutné. Žloutenka A je nemoc špinavých rukou. Je zcela vyléčitelná bez následků, výskyt v ČR v občasných epidemiích, spíše u nižších socioekonomicky situovaných skupin obyvatelstva. Pravděpodobnější je nákaza v zahraničí v oblasti Středomoří. Mnohému lze předcházet zvýšenou hygienou.

Očkování je přísně individuální a je nutné každému očkovanému jedinci stanovit pro něj nejvhodnější variantu. Z toho plynou možné odchylky od výše uvedeného. Více informací možno získat na www.vakcinace.eu, www.vakciny.net, www.vakciny.cz