Ceník

Ceník výkonů a služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami

Přihláška jesle a mateřské školy 100,-
Studium na středních a vysokých školách a učilištích 100,-
Zdravotní způsobilost vydaná po 1 roce 100,-
 Zdravotní způsobilost vydaná po 2 letech 50,-
Potvrzení na sport bez prohlídky (zhodnocení náročnosti tréninku, rodinné a osobní anamnézy) 100,-
Zprávy na vyžádání rodičů (výpis z dokumentace) 50,- až 100,-
Pojistná událost 100,-
Nový očkovací průkaz 100,-
Řidičský, svářečský průkaz, zbrojní pas 300,-
Vystavení zdravotního průkazu(práce v potravinářství apod.) 100,-
Očkování, které nespadá do povinného očkovacího kalendáře 180,-
Potvrzení pro práci s dětmi 50,-
Aplikace očkování p.o. 42,-