Ceník

Ceník výkonů a služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami

Přihláška jesle a mateřské školy 100,-
Studium na středních školách a učilištích 100,-
Studium na VŠ – první přihláška / každá další 100,- / 50,-
Dětské tábory, rekreace, sportovní akce, zájmová činnost (bez prohlídky dítěte) 100,-
Prohlídka sportovců s potvrzením pro činnost na jeden rok (některé pojišťovny hradí) 200.-
Zprávy na vyžádání rodičů (byt, výjezd do zahraničí, zprávy pro zaměstnavatele) 100,-
Pojistná událost 100,-
Vyšetření před kosmetickými operativními zákroky 100,-
Nový očkovací průkaz – malý 100,-
Řidičský, svářečský průkaz, zbrojní pas 300,-
Vystavení zdravotního průkazu (práce v potravinářství apod.) 100,-
Zpráva a vyšetření pro adopci 50,-
Očkování, které nespadá do povinného očkovacího kalendáře 100,- až 200,-