Ceník

Ceník výkonů a služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami

Přihláška jesle a mateřské školy 100,-
Studium na středních a vysokých školách a učilištích 100,-
Zdravotní způsobilost 100,-
Potvrzení na sport bez prohlídky (zhodnocení náročnosti tréninku, rodinné a osobní anamnézy) 100,-
Zprávy na vyžádání rodičů (výpis z dokumentace) 100,-
Pojistná událost 200,-
Nový očkovací průkaz 100,-
Řidičský, svářečský průkaz, zbrojní pas 300,-
Vystavení zdravotního průkazu(práce v potravinářství apod.) 100,-
Očkování, které nespadá do povinného očkovacího kalendáře 200,-
Potvrzení pro práci s dětmi 100,-
Aplikace očkování p.o. 50,-