Má Vaše dítě jiné příjmení než vy?

Žádáme rodiče, pokud mají jiné příjmení než jejich dítě, aby své příjmení i příjmení dítěte uváděli na poštovní schránce. Dochází totiž k tomu, že se pozvánky na preventivní prohlídky vracejí, pokud jméno dítěte není uvedeno.
Pro zabezpečení plynulého provozu prosím, abyste omluvili Vaše dítě z vyšetření, je-li pozváno a termín Vám nevyhovuje. Pro organizaci naší práce je to velice důležité. Je třeba si uvědomit, že čas, který měl být věnován Vašemu dítěti může být využit pro jiného pacienta.