Změny vzhledem k novému zákonu

Zákon o zdravotních službách  372/2011 Sb., který platí od dubna 2012 ukládá nám lékařům, ale i Vám pacientům, mnohé.

Smyslem měla být větší ochrana pacienta, ale v některých pasážích se podařilo s vaničkou vylít i dítě.

Budu se ve své práci snažit nekomplikovat Vám život více, než je nutné.

Usoudila jsem, že povaha výkonů prováděných v naší ordinaci není taková, že bych musela vyžadovat souhlas obou zákonných zástupců. Pro úkony, kteréo budeme v ordinaci provádět, nám stačí vždy jeden zákonný zástupce. Pokud se tento nemůže dostavit, může udělit plnou moc komukoliv nad 18 let. Formuláře si můžete stáhnout přímo z webu.

Další novinkou je, že dítě do 15 ti let nesmím bez doprovodu ošetřit, proto, prosím, posílejte děti mladší 15 ti let vždy s někým. Tento někdo by měl mít plnou moc , opět /viz.formuláře/. Pokud se bude jednat o osobu, která dítě doprovází pravidelně je možné nechat plnou moc v dokumentaci dítěte, plná moc platí do odvolání.

Dítě nad 15 let , přinese prohlášení zákonného zástupce o tom, že může být ošetřováno bez doprovodu /viz formuláře/. Toto prohlášení se založí do dokumentace a je platné do odvolání. Jeho platnost zaniká logicky dovršením 18 roku věku.

Pozor ale na hospitalizaci, tam je vyžadován souhlas obou zákonných zástupců. Jak to řešit, pokud rodiče nežijí společně, je poměrně zapeklitá otázka pro právníky, nyní je doporučována tzv. univerzální plná moc jednoho rodiče druhému, ale někde vyžadují konkrétní plnou moc, ve které je napsáno přesně k jakému úkonu se zplnomocnění vztahuje /plastika uší, nosní mandle, UPT u nezletilé…/

Dejte si na toto pozor a před plánovanými úkony se prosím domlouvejte vždy na konkrétním pracovišti, Praxe je, vzhledem k nejasné dikci zákona, různá.

Komentáře

  1. Taky si nede1ve1m předsevzeted, ale ne proto, že bych je nedodržela, ale spedše proto, že si mysledm, že všechy ty věci jako zdravě jedst, nekouřit, nepedt, dodržuji během cele9ho roku 🙂

    Montree - 7. 10. 2014 02:14

Údaje označené hvězdičkou je nutno vyplnit