Očkování zdarma

V České republice se jedná o očkování povinné, vyjma očkování proti pneumokokům, které je hrazené nepovinné.

Jak vypadá státem hrazené očkování dětí v současné době?
Děti narozené 1.8.2009 a později mají nárok na očkování proti pneumokokům zdarma. Děti narozené 1.11.2010 a později nejsou již očkovány v porodnici proti tuberkuloze. Základní očkování hexavakcínou je u těchto dětí možno zahájit již v 9. týdnu věku. Po čtyřech týdnech se, v případě zájmu rodičů o očkování pneumokokovou vakcínou,  bude. provádět očkování souběžně s hexavakcínou, po dalších čtyřech týdnech opět a po dalším měsíci již jen samotnou vakcínou proti pneumokokům.  (Každá z vakcín bude tedy aplikována 3x.) Novinkou od 1.4.2012 je očkování proti karcinomu děložního čípku zdarma pro všechny dívky od 13. do 14. narozenin-bližší info podám individuálně po emailu.

Děti narozené 1.1.2007 a později

1. týden tbc / očkuje se v porodnici / narozené 1.11.2010 a později nejsou očkovány
12.(9. )týden záškrt, tetanus , černý kašel ,hemophilus influenze, žloutenka, obrna /Infanrix Hexa/
16. (13.)týden záškrt, tetanus , černý kašel ,hemophilus influenze, žloutenka, obrna /Infanrix Hexa/+ ev. PCV
20.(17.) týden záškrt, tetanus , černý kašel ,hemophilus influenze, žloutenka, obrna /Infanrix Hexa/+ ev.PCV
15. měsíců zarděnky, spalničky příušnice /Priorix/Zde možno dát za úplatu očkovat jinou vakcínou proti zarděnkám, spalničkám, příušnicím a planým
neštovicím /Priorix -Ttetra/, cena jedné dávky cca 1500,-
18. měsíců záškrt, tetanus , černý kašel ,hemophilus influenze, žloutenka, obrna /Infanrix Hexa/
21.-25. měsíců zarděnky, spalničky příušnice /Priorix/, variantně opět Priorix –Tetra
5 let záškrt, tetanus , černý kašel /Infanrix/
10 let tetanus, obrna, černý kašel /Boostrix-polio/
13-14 let lidský papilomavirus /Cervarix, Silgard/

Děti narozené od 1.1.2001 do 31.12. 2006

5 let záškrt, tetanus , černý kašel /Infanrix, Boostrix/
10 let tetanus, obrna, černý kašel /Boostrix-Polio/
13-14 let lidský papilomavirus /Cervarix, Silgard/

Děti narozené v r.2000 a dříve
Zde došlo rokem 2007 ke změně, část dětí narozených 1993 dostala očkování proti obrně formou lžičky, druhá část tohoto ročníku již byla očkována injekčně, doočkovány jsou postupně děti narozené 1994, 1995 a 1996 a to dle dostupnosti očkovací látky během prvního pololetí 2008, další ročníky pak již dle plánu mezi 10.-11 rokem /to znamená od 10. do 12 narozenin./
Během realizace výše uvedeného však došlo k další změně, rozhodnutí, že očkování proti obrně bude sloučeno s očkováním proti černému kašli ve vakcíně Boostrix-Polio.

10-12 let
/od 10. do 13. narozenin/
tetanus, obrna, černý kašel /Boostrix-Polio/
12 let
/od 12. do 13. narozenin/
žloutenka typu B /Engerix B/

Vzhledem k častým změnám očkovacího kalendáře si prosím nedělejte zbytečné starosti o jeho správné provedení. Věřte je to stěžejní část naší práce, termíny hlídáme a na očkování pozveme.
Očkovací průkaz je důležitým dokladem, předkládejte jej při každém očkování.